INICIACIÓ MUSICAL 1

És un curs en el qual es realitza una sensibilització cap a la música amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats expressives, musicals i psicomotrius, on el conjunt de totes elles permetran un òptim desenvolupament personal i musical.

La metodologia utilitzada es basa en un aprenentatge de la música de manera lúdica, fomentant la col·laboració i el desenvolupament a través de l’experiència. Utilitzant diferents activitats per a iniciar-se en la teoria musical, la pràctica dels conceptes apresos amb instruments adaptats i la utilització de la imaginació dels xiquets per a portar els continguts musicals fins al seu aprenentatge.

En este curs es complementa l’ensenyament musical amb la pràctica instrumental en grups reduïts.

Iniciació 1 (6 anys) 2 sessions setmanals de 45 minuts

Objectius

Iniciar a l'alumnat en la música com a mitjà d'expressió artística.

Desenvolupar la psicomotricitat a través del ritme, la dansa i el moviment.

Desenvolupar la capacitat auditiva a través de l'escolta guiada. I iniciar-se en l’aprenentatge d’un instrument musical.

Desenvolupar les habilitats socials a través de la relació amb la resta de companys.

Metodologia

jocs

contes

cançons

música i moviment

música en viu

instruments

audicions i festivals