Nostra societat

El 27 de juny de 1914 va ser fundada la societat del Centre Artístic Musical de Moncada per un grup de socis protectors i pels músics de la banda. Els orígens de la dita banda es remunten al segle XIX. Aquella formació primitiva, que dirigia el senyor Timoteu Ferrer, va ser, sens dubte, el fonament de la nova entitat.

El primer president va ser el senyor Crescencio Granell, i el primer secretari, el senyor Rafael Lluesma. Ells van subscriure els estatuts manuscrits d’aquella època, únic document històric que es conserva anterior a 1936.