Fundación Rafael de Moncada

El senyor Rafael Alabort Company, qui fora compositor, professor de música i director de la banda del Centre Artístic Musical de Moncada, en el seu testament, va donar un milió de pessetes a la Societat que li va introduir en el món de la música i per la que sentia gran admiració i respecte.

El Centre Artístic Musical de Moncada, en Assemblea General ordinària celebrada el dia 6 de maig de 1995, va adoptar, entre altres, l’acord de crear una fundació cultural privada sota la denominació “FUNDACIÓ CULTURAL RAFAEL DE MONCADA”, en compliment del llegat testamentari atorgat pel senyor Rafael Alabort.

El dit llegat va constituir el capital dotacional de la Fundació. El Patronat que la regix està format per membres de la directiva del Centre Artístic Musical, un membre destacat del Centre Artístic Musical, l’Ajuntament de Moncada i un familiar del donant. A més, la resta de la junta directiva conforma el consell assessor, òrgan consultiu de la Fundació.

La Fundació Cultural Rafael de Moncada, va publicar recentment un llibre amb la biografia de  Rafael Alabort Company: “Rafael de Moncada: memòries d’un trombó” per Carmela López Pérez. D’esta manera  pretén difondre la vida i obra d’un important músic, que va passejar el nom de la nostra ciutat amb orgull per tota Europa i, al mateix temps, aconseguir una part del finançament necessari per a complir els objectius de la Fundació, és a dir, facilitar i afavorir l’ensenyança i promoció de la música en la nostra ciutat.