El centre

Som un Centre d’Ensenyances Elementals de música, la raó de ser és oferir una educació musical flexible i personalitzada, que assegure a tots els nostres alumnes una formació instrumental individual i grupal, tant per als que entenen la Música com alguna cosa lúdica i cultural, com per als que volen fer d’ella la seua professió.

Més enllà dels propis objectius educatius, volem enriquir i dinamitzar la vida sociocultural, per mitjà de l’organització i participació en activitats d’alumnes i professors, i la cooperació amb les societats i agrupacions musicals del Centre Artístic Musical de Moncada.

Visió

Ser un Centre d'Educació musical referència per la seua Qualitat en gestió acadèmica i administrativa, i pels resultats obtinguts en tots els grups d'interés (societat, alumnat, famílies i personal laboral).

Valors

Además de tindre un Compromís amb la Qualitat i la Millora contínua. És missió nostra el formar futurs músics tenint en compte la formació cultural com les relacions personals.

Factors d'èxit

1. La satisfacció de tots els grups d'interés: alumnat, famílies, personal i titular.
2. Els resultats acadèmics.
3. La implicació activa en la vida cultural de la ciutat.