Trobada d´orquestres dia de la DONA

Centre Artístic Musical de Moncada