MENUT MÚSIC 2

És un curs destinat a preparar a l’alumnat cap a la pràctica músical amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats expressives, motrius, afectives i emocionals, on el conjunt de totes elles permetrà un òptim desenvolupament personal.

Els alumnes disfruten d’una experiència musical, de la qual són protagonistes a través del joc, les cançons, la pràctica instrumental i les activitats dissenyades pel nostre equip pedagògic.

A més, s’ofereix la possibilitat d’experimentar i conèixer els diferents instruments musicals d’una manera guiada pels nostres professors.

sessións setmanals de 45 minuts

Objectius

Iniciar a l'alumnat en la música com a mitjà d'expressió artística.

Desenvolupar la psicomotricitat a través del ritme, la dansa i el moviment.

Desenvolupar la capacitat auditiva a través de l'escolta guiada.

Desenvolupar les habilitats socials a través de la relació amb la resta de companys.

Metodologia

jocs

contes

cançons

música i moviment

música en viu

instruments

audicions i festivals