Escola de música

L’escola de música té com a finalitat proporcionar a l’alumnat una formació musical de qualitat en aquesta etapa.

Els alumnes adquireixen coneixements en la pràctica d’un instrument, el Llenguatge Musical i la música en grup a través de les nostres agrupacions de Cor, Conjunt, Banda i Orquestra.

La metodologia utilitzada es basa en un aprenentatge de la música de manera lúdica, fomentant la col·laboració i el desenvolupament a través de l’experiència. Utilitzant diferents activitats per a reforçar la teoria musical, la pràctica dels conceptes apresos amb instruments adaptats i la utilització de la imaginació dels xiquets per a portar els continguts musicals fins al seu aprenentatge.

Es divideix en dues etapes i quatre nivells:

ETAPA BÀSICA ( nivell 1 i 2)

ETAPA MITJANA (nivell 3 i 4)

Assignatures:

1 Sessió d’instrument de 45 min.

2 Sessions de llenguatge musical d’1 h.

1 Sessió de conjunt d’1 h.

1 Sessió de cor d’1 h. (Opcional)

Objetius

Iniciar a l'alumnat en la música com a mitjà d'expressió artística.​

Desenvolupar la psicomotricitat a través del ritme, la dansa i el moviment.

Desenvolupar la capacitat auditiva a través de l'escolta guiada. I iniciar-se en l'aprenentatge d'un instrument musical.

Desenvolupar les habilitats socials a través de la relació amb la resta de companys.

Metodología

Teoria Musical

Entonació

Instruments

Educació auditiva

Conjunt instrumental

Lectures rítmiques y melódiques

Audicions i festivals