Ensenyances Elementals

Els ensenyaments elementals de música tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una formació musical de qualitat en aquesta etapa.

Els alumnes adquireixen coneixements en la pràctica d’un instrument, el Llenguatge Musical i la música en grup a través de les nostres agrupacions de Cor, Conjunt, Banda i Orquestra.

La metodologia utilitzada es basa en un aprenentatge de la música de forma lúdica, fomentant la col·laboració i el desenvolupament a través de l’experiència. Utilitzant diferents activitats per a reforçar la teoria musical, la pràctica dels conceptes apresos amb instruments adaptats i la utilització de la imaginació dels xiquets per a portar els continguts musicals fins al seu aprenentatge.

En aquest curs es complementa l’ensenyament musical, la pràctica instrumental i la música en grup.

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ELEMENTALS
CERTIFICACIÓ OFICIAL D'ESTUDIS

Objectius

Iniciar a l'alumnat en la música. com a mitjà d'expressió artística.

Desenvolupar la psicomotricitat a través del ritme, la dansa i el moviment.

Desenvolupar la capacitat auditiva a través de l'escolta guiada. I iniciar-se en l’aprenentatge d’un instrument musical.

Desenvolupar les habilitats socials a través de la relació amb la resta de companys.

Metodologia

Teoria Musical

Entonació

Instrument

Educació auditiva

Conjunt instrumental

Lectures rítmiques i melòdiques

Audicions i festivalS