AUTORITZACIÓ PERA LA REALITZACIÓ DE CLASSES DE MÚSICA VIA ONLINE

Tenint en compte la Declaració de l’Estat d’Alarma establit en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i amb la finalitat que el meu fill/a puga seguir amb la seua formació musical a l’Escola de Música Centre Artístic Musical de Moncada en la qual es troba matriculat/a, per la present

AUTORITZE I PREST PLENA CONFORMITAT

Al fet que en endavant i mentre dure l’estat excepcional en el qual ens trobem, el meu fill/a puga rebre les classes via en línia, declarant i assumint disposar dels mitjans tecnològics adequats a tal fi, amb salvaguarda i protecció de la imatge i integritat del menor de conformitat amb la legislació vigent.