Música Jove

L’assignatura Música per a Joves està destinada a aquells adolescent que des de sempre han tingut les ganes de fer música.

Pretenem acostar la pràctica musical d’una manera amena i lúdica.

Aquesta assignatura inclou formació en Llenguatge Musical, on es treballen els diversos aspectes musicals com són: l’educació auditiva i vocal, a més d’adquirir els coneixements necessaris per llegir i interpretar una partitura.

A més de formació individualitzada en la pràctica instrumental amb un professorat titulat

2 sessions setmanals de 60 minuts i 1 sessió setmanal de instrument

Objectius

Conèixer els signes i elements musicals que apareixen a la partitura.

Utilitzar l'oïda per a la correcta identificació i interpretació dels elements de la partitura.

Ser capaç d'interpretar de manera rítmica i melòdica diferents melodies.

Conèixer l'instrument triat per a la pràctica musical.

Utilitzar l'instrument com a mitjà enriquidor per a l'estudi musical.

Metodologia

relaxació

música en viu

interpretació

cançons

música i moviment

instruments

estimulació musical