Àrea: Sensibilització Musical
Horari:
-Torn 1: dilluns i dimecres 17'30 a 18'15
-Torn 2: dimarts i dijous 17'30 a 18'15
Sessions: 2 sessions setmanals de 1 hora.

Què és?

 

És un curs en el qual es realitza una preparació cap a la música amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats expressives, musicals i psicomotrius, on el conjunt de totes elles permetran un òptim desenvolupament personal i musical.

La metodologia utilitzada es basa en un aprenentatge de la música de forma lúdica, fomentant la col·laboració i el desenvolupament a través de l’experiència. Utilitzant diferents activitats per a reforçar la teoria musical, la pràctica dels conceptes apresos amb instruments adaptats i la utilització de la imaginació dels xiquets per a portar els continguts musicals fins al seu aprenentatge.

En aquest curs es complementa l’ensenyament musical amb la pràctica instrumental.

Desenvolupament Didàctic

 
JOCS
 
CONTES

 

CANÇONS

 

TEORÍA MUSICAL

 

MÚSICA I MOVIMENT

 

MÚSICA EN VIU

 

PRÀCTICA INSTRUMENTAL

 

FESTIVAL

Beneficis de la música en edats primerenques

 
   • Millora la seguretat i l’autoestima.
   • Desenvolupa la creativitat i la
    imaginació.
   • Millora l’atenció i la memòria.
   • Estimula la intel·ligència.
   • Desenvolupament psicomotriu.
   • Desenvolupament vocal-auditiu.
  •  

Objetius

 
   • Iniciar a l’alumnat en la música com a mitjà d’expressió artística.
   • Desenvolupar la psicomotricitat a través del ritme, la dansa i el moviment.
   • Desenvolupar la capacitat auditiva a través de l’escolta guiada.
   • Desenvolupar habilitats socials a través de la relació amb la resta de companys.
   • Iniciar-se en l’aprenentatge d’un
    instrument musical.