Àrea: Sensibilització Musical
Horari:
-Torn 1: dilluns i dimecres 17'30 a 18'15
-Torn 2: dimarts i dijous 17'30 a 18'15
Sessions: 2 sessions setmanals de 45 min.

Què és?

 

És un curs destinat a preparar a l’alumnat cap a la pràctica músical amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats expressives, motrius, afectives i emocionals, on el conjunt de totes elles permetrà un òptim desenvolupament personal.

Els alumnes disfruten d’una experiència musical, de la qual són protagonistes a través del joc, les cançons, la pràctica instrumental i les activitats dissenyades pel nostre equip pedagògic.

A més, s’ofereix la possibilitat d’experimentar i conèixer els diferents instruments musicals d’una manera guiada pels nostres professors.

Desenvolupament Didàctic

 
JOCS
 
CONTES

CANÇONS

MÚSICA I MOVIMENT

MÚSICA EN VIU

PRÀCTICA INSTRUMENTAL

FESTIVAL

Beneficis de la música en edats primerenques

 
   • Millora la seguretat i l’autoestima.
   • Desenvolupa la creativitat i la
    imaginació.
   • Millora l’atenció i la memòria.
   • Estimula la intel·ligència.
   • Desenvolupament psicomotriu.
   • Desenvolupament vocal-auditiu.
  •  

Objetius

 
   • Iniciar a l’alumnat en la música com a mitjà d’expressió artística.
   • Desenvolupar la psicomotricitat a través del ritme, la dansa i el moviment.
   • Desenvolupar la capacitat auditiva a través de l’escolta guiada.
   • Desenvolupar habilitats socials a través de la relació amb la resta de companys.