Àrea: Sensibilització Musical
Horari:
-Torn 1: dilluns i dimecres 17'30 a 18'15
-Torn 2: dimarts i dijous 17'30 a 18'15
Sessions: 2 sessions setmanals de 45 min.

Què és?

 

És un curs de sensibilització musical que té com a objectiu acostar a l’alumnat a viure l’experiència musical des d’un enfocament lúdic, “aprendre jugant”.

A més, treballa aspectes molt importants en aquesta etapa de desenvolupament com: l’àrea
vocal, l’auditiva, la psicomotriu, la seua relació amb l’espai físic i aspectes afectius i emocionals.

En les nostres classes volem que els alumnes disfruten mentres aprenen, es relacionen amb els companys i senten alegria a través de la interpretació de cançons, contes, ritmes i melodies utilitzant el seu propi cos o els instruments didàctics de l’aula.

Desenvolupament Didàctic

 
JOCS
 
CONTES
 
CANÇONS
 
MÚSICA I
 
MOVIMENT
 
MÚSICA EN VIU
 
PRÀCTICA
 
INSTRUMENTAL
 
FESTIVALS

Beneficis de la música en edats primerenques

 
   • Millora la seguretat i l’autoestima.
   • Desenvolupa la creativitat i la
    imaginació.
   • Millora l’atenció i la memòria.
   • Estimula la intel·ligència.
   • Desenvolupament psicomotriu.
   • Desenvolupament vocal-auditiu.
  •  

Objetius

 
   • Iniciar a l’alumnat en la música com a mitjà d’expressió artística.
   • Desenvolupar la psicomotricitat a través del ritme, la dansa i el moviment.
   • Desenvolupar la capacitat auditiva a través de l’escolta guiada.
   • Desenvolupar habilitats socials a través de la relació amb la resta de companys.