Centre d´estudis musical mestre palau

Formació instrumental individual i grupal,
tant per als que entenen la música com alguna cosa lúdica i cultural,
com per als que volen fer d'ella la seua professió..

Musicoteràpia Embarassades

Des del ventre de sa mare, el bebé pot escoltar i sentir la música, i inclús seleccionar els distints sons.

Una estimulació musical primerenca motiva i fomenta el vincle entre pares i fills, regula les emocions d'ambdós, augmenta la freqüència cardíaca i l'activitat cerebral del bebé que esperen.

Música per a créixer

Curs de sensibilització musical, destinat a famílies amb xiquets i xiquetes d'1 a 2 anys en el que es treballa el desenvolupament psicomotriu, cognitiu i afectiu a través de la música, d'una forma lúdica i en família.

Aquest curs ha sigut coordinat i dissenyat pel nostre equip pedagògic i adaptat a les necessitats i característiques específiques de l'alumnat al que va destinat.

Guarderia Musical

Curs de sensibilització musical que té com a objectiu acostar a l'alumnat a viure l'experiència musical des d'un enfocament lúdic,“aprendre jugant”.

A més, treballa aspectes molt importants en aquesta etapa de desenvolupament com: l'àrea vocal, l'auditiva, la psicomotriu, la seua relació amb l'espai físic i aspectes afectius i emocionals.

En les nostres classes volem que els alumnes disfruten mentres aprenen, es relacionen amb els companys i senten alegria a través de la interpretació de cançons, contes, ritmes i melodies utilitzant el seu propi cos o els instruments didàctics de l'aula.

Jardí Musical

És un curs destinat a preparar a l'alumnat cap a la pràctica músical amb l'objectiu de desenvolupar les capacitats expressives, motrius, afectives i emocionals, on el conjunt de totes elles permetrà un òptim desenvolupament personal.

Els alumnes disfruten d'una experiència musical, de la qual són protagonistes a través del joc, les cançons, la pràctica instrumental i les activitats dissenyades pel nostre equip pedagògic.

A més, s'ofereix la possibilitat d'experimentar i conèixer els diferents instruments musicals d'una manera guiada pels nostres rofessors.

Iniciació Musical

És un curs en el qual es realitza una preparació cap a la música amb l'objectiu de desenvolupar les capacitats expressives, musicals i psicomotrius, on el conjunt de totes elles permetran un òptim desenvolupament personal i musical.

La metodologia utilitzada es basa en un aprenentatge de la música de forma lúdica, fomentant la col·laboració i el desenvolupament a través de l'experiència. Utilitzant diferents activitats per a reforçar la teoria musical, la pràctica dels conceptes apresos amb instruments adaptats i la utilització de la imaginació dels xiquets per a portar els continguts musicals fins al seu aprenentatge.

En aquest curs es complementa l'ensenyament musical amb la pràctica instrumental.

Ensenyances Elementals

Els ensenyaments elementals de música tenen com a finalitat proporcionar a l'alumnat una formació artística de qualitat i garantir la seua qualificació en el nivell competencial propi d'aquests ensenyaments.

Té tres funcions bàsiques: formativa, orientadora i preparatòria per als ensenyaments professionals de música.

El pla d'estudis es distribueix en 4 cursos, en els quals els alumnes adquireixen coneixements a les àrees de Llenguatge Musical, Cor, Conjunt i Instrument.

Al finalitzar estos estudis amb caràcter oficial, els alumnes obtenen el Certificat Oficial d'Ensenyaments Elementals.

Música Moderna

És un taller de música que naix amb la finalitat d'oferir una oferta formativa per a aquells que volen aprendre o profunditzar en l'estudi i la interpretació de corrents musicals com el Jazz, el Blues, Swing... experimentant l'improvisació i desenvolupant la creativitat musical.

L'activitat se centra en l'aprenentatge d'aquests estils a través del desenvolupament tècnic de l'instrument, les classes teòriques i la posada en pràctica per a desenvolupar aquesta activitat.

Gent de Cor

L'assignatura Gent de Cor, del Centre d'Estudis Musicals “Mestre Palau” de Moncada està destinada a aquelles persones que participen activament en un cor i volen tindre una formació més especialitzada de l'activitat que realitzen.

Està orientat a proporcionar una formació en els diferents apartats del llenguatge musical (teoria, lectures melòdic-rítmiques i educació auditiva).

A més, tot açò es complementa amb formació en tècnica vocal que proporcionarà als alumnes els recursos necessaris per a conèixer i controlar correctament els mecanismes de producció del so de la veu.

Música Adults

L'assignatura Música per a Adults, del Centre d'Estudis Musicals "Mestre Palau" de Moncada està destinada a aquelles persones que des de sempre han tingut les ganes de fer música.

Pretenem acostar la pràctica musical d'una manera amena i lúdica.

Aquesta assignatura inclou formació en Llenguatge Musical, on es treballen els diversos aspectes musicals com són: l'educació auditiva i vocal, a més d'adquirir els coneixements necessaris per llegir i interpretar una partitura.

A més de formació individualitzada en la pràctica instrumental amb un professor titulat.

Música Tradicional

El Taller de Música Tradicional és un curs que naix amb l'objectiu de fomentar i enriquirnos amb el coneixement i la interpretació de la música tradicional.

També, donar visibilitat i reconeixement al conjunt d'instruments que formen part del nostre patrimoni musical i a més oferir als músics d'estes agrupacions una formació guiada i més extensa.

Música Avançada

El curs de música avançada s'un curs destinat a aquelles persones que volen continuar la seua formació musical.

Durant el curs es treballaran els aspectes més importants de cadascuna de les èpoques musicals així com també dels seus compositors.

A més aprofundirem en l'estudi de la partitura des d'un punt de vista formal i harmònic.

Aquest curs permet continuar amb la formació musical a més d'aprendre i treballar d'una manera diferent.

Contacte

Carrer Major, 14

Moncada - València

Telf. 961390064

email: info@musicalmoncada.es